Vårt mål er å utfordre og effektiviserer de tradisjonelle bankenes forretningsmodell slik at kundene våre får mer.

Download on the Google Play Store
Download Astat iOS
New call-to-action
Last ned nå

👋 Velkommen til Astat!

Astat er Norges første 100 % kundefokuserte bedriftskonto. Astat ble etablert da man så en klar trend i norsk banksektor hvor mindre bedrifter og oppstartselskaper ikke fikk de tjenestene og den oppmerksomheten de fortjener. Astat mener at bankhverdagen skal være enkel, sømløs og integrert i en hektisk arbeidshverdag. Astat sin målsetting er å gi bedriftseiere tilgang til forbedrede og automatiserte økonomiske verktøy for å øke effektiviteten. På den måten vil det skape rom for å konsentrere seg om det bedriften gjør best, og bruke mindre tid på administrativt arbeid. Alt dette uten skjulte kostnader og med fokus på forutsigbarhet.

Skapt for å hjelpe din bedrift til å vokse.

Helt Enkelt. Helt digitalt.
Download on the Google Play Store
Download Astat iOS
New call-to-action
Last ned nå